دریافت نمایندگی کارت خوان سیار و ثابت

ارائه نمایندگی فروش دستگاه های کارتخوان سیار و ثابت آموزش فروش دستگاه آموزش ثبت و تخصیص آموزش تعمیرات کارتخوان به نمایندگان فعال فروش دستگاه به صورت اعتباری به نمایندگان فعال فروش دستگاه به قیمت خرید (کف قیمت کشور)

"*" indicates required fields

Hidden
جنسیت:

اطلاعات شغلی : شغل فعلی شما چیست ؟

مثال : سایت - کانال تلگرام و اینستا گرام - دفتر کار شرکت تراکت پیامک و ...